Nonverbale Communicatie

NVC-01

Wat gebeurt er met onze persoonlijke groei in de loop van het jaar? Neem jij wel eens de tijd voor bezinning en inspiratie! Sta je er wel eens bij stil dat elk seizoen een betekenis heeft…..Ontdek het natuurlijke ritme van de seizoenen in jezelf! Het is een eeuwige cyclus binnenin ons op zowel fysiek als geestelijk niveau. Sta je ervoor open om ook persoonlijk mee te bewegen met de seizoenen en te groeien? Wat is de betekenis van de winter voor ons !! Naast de kunst van het doen, is er de kunst van het laten. De kunst om te laten rusten wat er niet toe doet. Wij zijn gewend om overal mee bezig te zijn. Veel dingen die aandacht vragen gaan soms buiten ons om. Velen lopen sneller en sneller, tot zij instorten. Probeer eens minder aandacht te schenken aan de eisen van buitenaf en neem tijd voor je eigen ont-wikkelingen, herstel en behoud van energie. Het is belangrijk je activiteiten af te wisselen met rust, spanning af te wisselen met ontspanning. Wat is jouw droom?? Soms is een droom het begin vsn “iets” wat waarheid kan gaan worden. Iemand vertelde mij: Wat jij “zoekt”, zoekt “jou” ook.. !! Deze tijden van bezinning kan zorgen voor duidelijkheid voordat de volgende cyclus volgt .Soms kan even stilstaan een enorme vooruitgang zijn Als je wilt leren loslaten kijk dan niet naar wat je kwijtraakt maar wat nu ruimte krijgt om geboren te worden .┬á


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *